Onderdelen scan

De scan richt zich op alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

 

 • Bedrijfsvoering (ook mobiliteit)
 • Inkopen
 • Energie(-voorziening)
 • Klantrelatie, verantwoorde aanbieding product/dienst
 • Inbedding organisatie
 • Samenwerking omgeving
 • Personeel
 • Transparantie
 • Integriteit

Radar Duurzaam Herkend

 

Elk MKB-bedrijf kan gescand worden. De scan richt zich daarvoor op de sectoren

 

 • dienstverlening
 • productie
 • retail, handel en ambacht
 • winning en teelt