Werkwijze

Interesse om deel te nemen? We gaan als volgt te werk:

 

  • Een inspirerend gesprek: Gesprek van max. 3 uur met de verantwoordelijke(n) binnen uw bedrijf (denk aan directielid of hr, operationeel en/of kwaliteitsmanager). Het gesprek wordt gevoerd met hulp van een vragenlijst die wordt ingevuld. Tevens brengt de adviseur kennis in over duurzaam ondernemen
  • Uitwerken: Resultaten verwerken tot compacte rapportage
  • Presentatie en toelichting: Een afspraak met de directie
  • Publiciteit: Plaatsing logo en duurzaam bedrijfsprofiel op website Duurzaam Herkend, optioneel uitsturen van een persbericht of andere vorm van publiciteit
  • Aan de slag: U gaat aan de slag met verbetermaatregelen, wij ondersteunen naar behoefte

 

Afhankelijk van uw score en ambitie komen we jaarlijks terug op uw stapsgewijs te begeleiden totdat het duurzaam ondernemen in al uw haarvaten zit (5 sterren).