FAQs

V?

Waarom de scan?

A.

Voor duurzaam ondernemen zijn er meerdere duurzaamheidscertificaten in de markt, zoals de MVO prestatieladder of PPP scan. Veelal zijn deze scans onpersoonlijk, lijvig en kennen zij een vrij zware certificeringstraject.

Maar veel ondernemers zijn nog lang niet zo ver met duurzaam ondernemen, dat zij middels dergelijke scans gestimuleerd worden stappen te zetten. Daarom is de scan Duurzaam Herkend ontwikkeld. Deze combineert inspirerend persoonlijk contact met praktisch advies, gericht op stimulans en het fasegewijs toegroeien naar duurzaam ondernemerschap.

V?

Wat houdt het in?

A.

Het onderzoek bestaat uit een korte voorbereiding, een interview van maximaal 3 uur, gevolgd door een rapportage en eindgesprek.

Met de scan wordt op een 9-tal MVO onderwerpen onderzocht waar de onderneming staat en worden adviezen gegeven hoe te verbeteren. Dat gebeurt hoofdzakelijk door een interview. De scan schets in het advies een haalbaar perspectief: wat kunt u als onderneming doen om een extra ster, volgens het sterrensysteem van maximaal 5, te verwerven.

 

V?

Hoeveel tijd kost het?

A.

In totaal vraagt  de scan een tijdsinvestering 8 tot 16 uur, afhankelijk van hoeveel mensen deelnemen aan het interview.

Er is wat voorbereidingstijd nodig. Het interview kost vervolgens maximaal 3 uur. Daarna moet mogelijk nog wat tijd gestoken worden in het aanleveren van aanvullende informatie. Het nagesprek kost vervolgens ongeveer 1 uur.

V?

Wat levert het op?

A.

De scan geeft u inzicht in hoe u er als duurzaam ondernemer voorstaat. U krijgt uit de gesprekken inspiratie doordat adviseurs hun kennis over en ervaring met delen over best practices. Hier en daar zullen adviezen zijn opgenomen die zich direct vertalen in geld, meer tevreden medewerkers, een beter imago, enzovoort.

Het rapport vormt voor u direct het jaarplan duurzaamheid met concrete maatregelen die u 1 voor 1 kunt oppakken. Zo werkt u zich concreet en praktisch op naar een extra ster (hoger niveau).

V?

Hoe lang is de scan geldig?

A.

De scan is maximaal 1 jaar geldig. U krijgt bij uw rapport het logo bijgeleverd, die u kunt publiceren op uw website en in persberichten. Na een jaar zult u zich opnieuw moeten laten beoordelen om te kijken of en hoe u gegroeid bent. Deze 'update' is overigens minder omvangrijk en prijstechnisch interessanter dan het eerste onderzoek.

V?

Hoeveel kost de scan?

A.

De scan wordt uitgevoerd voor € 875,- ex btw.