AKO Eindhoven Airport

Bedrijf: AKO Eindhoven Airport
Bedrijfsactiviteit: Boekhandel
Aantal medewerkers: 3 vast en oproepkrachten
Score Duurzaam Herkend:  1 ster

 

AKO Eindhoven Airport is een bedrijf dat de zaken intern goed op orde heeft, en veel aandacht besteedt aan het creëren van een prettige omgeving voor werknemer en klant. En dat betaalt zich terug in de scan: men scoort als vanzelfsprekend uitstekend op de sociale aspecten van duurzaamheid. Op eenzelfde wijze worden enkele ecologische stappen gezet waar die direct ten goede komen aan de efficiëntie en het functioneren van het filiaal. Tegelijkertijd vormt duurzaamheid – afgezien van de afstemming met Eindhoven Airport – in de ambities en bedrijfsvoering van AKO (nog) geen primair speerpunt. Om te komen tot een echt duurzame identiteit is allereerst meer zicht en vooral sturing nodig op de duurzaamheid van diverse aspecten, zoals het inkoopbeleid en de eigen carbon footprint. Dit kan vervolgens worden vertaald naar een duurzaamheidsrapportage en een transparant plan om op eigen tempo stappen vooruit te maken.

 

In algemene zin zou de uitdaging voor AKO zijn om de nu vaak pragmatische keuzes nadrukkelijker te verbinden aan een breder duurzaam verhaal met oog voor de omgeving van het bedrijf. Dat betekent concreet: het duurzaamheidsbeleid verbreden en steviger verankeren in het bewustzijn van de medewerkers. Op die manier krijgt duurzaamheid een structurelere plaats in de keuzes die het bedrijf tegenkomt, én wordt dit beter zichtbaar voor de buitenwereld.

No Comments Yet.

Leave a comment