Brabantse Milieufederatie

Date: 10/09/2015
Bedrijf: Brabantse Milieufederatie
Bedrijfsactiviteit: Belangenbehartiging voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap.
Aantal medewerkers: 13
Score Duurzaam Herkend: 3 sterren

 

Toelichting: De BMF heeft een voorbeeldrol als belangenbehartiger voor natuur, milieu, duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Dat er veel aandacht is voor duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering wordt zichtbaar in deze scan doordat de BMF op 10 van de 37 een 5 scoort, het hoogste niveau. De BMF haalt 72,4 van de 100 punten. Dat is een goede score en betekent dat de BMF op alle deelonderwerpen actief is en nog stappen kan maken in duurzamer ondernemen. De verdeling over de deelonderwerpen levert 3 van de 5 sterren op.

Op duurzame bedrijfsvoering en samenwerking met de omgeving doet Brabantse Milieufederatie het goed. Opvallend is dat deze duurzame organisatie op het punt van rapporteren en vastgestelde inkoopcriteria beter kan presteren. De BMF handelt duurzaam maar kan dit niet onderbouwen met feiten en start daarom in haar jaarverslag 2015 met rapporteren over haar eigen duurzame bedrijfsvoering.

Kortom, duurzaam ondernemen is de normale wijze van werken binnen de BMF en is breed verankerd en vooral het toetsen en het rapporteren naar buiten over de eigen wijze manier van duurzaam ondernemen vraagt om extra aandacht.

Nol Verdaasdonk, Directeur: "Noblesse oblige, 3 sterren is het resultaat van de scan van Duurzaam Herkend voor de BMF, de hoogste score tot nu toe. Wie gaat samen met ons de strijd aan om als eerste 5 sterren te scoren? Door deze scan ga je anders naar je organisatie kijken, duurzame bedrijfsvoering is zoveel meer dan duurzaam inkopen."

John Vermeer, Interne bedrijfsvoering: "Uit scan blijkt dat Duurzaam Doen erg belangrijk is; we zijn als Brabantse Milieufederatie intrinsiek duurzaam in handelen en denken. Leerpunt voor ons is dat je dat ook best mag vertellen en communiceren aan de buitenwereld"

No Comments Yet.

Leave a comment