Eindhoven Airport

Date: 22/05/2017
Bedrijf: Eindhoven Airport NV
Bedrijfsactiviteit: Exploitatie luchthaven
Aantal medewerkers: 52
Score Duurzaam Herkend: 3 sterren

 

Toelichting: “Eindhoven Airport zet hoog in op duurzaamheid en heeft daarin al veel bereikt. Binnen de eigen branche (Europese airports) en in de regionale samenwerking is Eindhoven Airport een voorloper op gebied van duurzaam ondernemen. Dat hier vooruitgang in zit, laat het resultaat van deze scan zien. Eindhoven Airport haalt een score van 84,4 van de 100 punten. Er wordt aan alle deelonderwerpen gewerkt en dit levert de eindscore op van 3 sterren van de maximaal 5. Op duurzame energie, inbedding van duurzaamheid in de organisatie en samenwerking met de omgeving doet Eindhoven Airport het goed. De twee laatste genoemde onderwerpen zijn belangrijke pilaren om duurzaamheid steeds verder te verankeren in de organisatie. Er zijn belangrijke stappen gezet op inkoopbeleid, duurzame mobiliteit en inzicht in vernieuwen van de dienstverlening.”

 

Joost Meijs, Algemeen Directeur: “Eindhoven Airport hecht sterk aan een duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Het toetsen van onze activiteiten in deze is belangrijk om te weten waar we staan. De eerste scan heeft ons nieuwe inzichten gegeven, waarmee we aan de slag zijn gegaan, met als ambitie koploper te blijven.”

 

Comments are closed.