Uit scan blijkt dat Duurzaam Doen erg belangrijk is; we zijn als Brabantse Milieufederatie intrinsiek duurzaam in handelen en denken. Leerpunt voor ons is dat je dat ook best mag vertellen en communiceren aan de buitenwereld.

John Vermeer Interne bedrijfsvoering Brabantse Milieufederatie